Wie is wie

De medewerkers staan in voor het dagelijkse reilen en zeilen van de gilde.
Het bestuursorgaan is de denktank van de Acteursgilde. Ze bepaalt de strategische lijn en ziet toe op het dagelijks beleid. De bestuursleden vertegenwoordigen alle facetten van ons beroep; theater, film, televisie, musical en alle mengvormen.
De ereleden zijn door hun uitstraling ambassadeur van ons vak. Hun morele steun is een duw in de rug van de Acteursgilde.

Medewerkers

Johan Van Assche
johan@deacteursgilde.be
Gedelegeerd bestuurder.

Michaël Pas
michaël@deacteursgilde.be
Voorzitter en woordvoerder

Anne Somers
anne@deacteursgilde.be
Ledenadministratie en praktische organisatie.

Darya Gantura
darya@acteursgilde.be
Juridische kwesties

Anke Jochems
anke@deacteursgilde.be
Voorzitter Theaterjury

Tanya Zabarylo
Taalverbeteraar

Femke Heijens
Social Media, Voorzitter Theaterjury 2021 - 2022

Bestuursorgaan

Ann Vandenbroeck

Anke Jochems

Floris Devooght

Anne Somers

Michaël Pas

Johan Van Assche

Darya Gantura

Gorges Ocloo

Ron Cornet

Kristine Van Pellicom

Gilles De Schryver

Lien Van de Kelder

Peter Bulckaen

Els Dottermans

Ereleden

Jan Decleir

Matthias Schoenaerts