Norma Joossens Fonds

Als acteur valt het soms niet mee om de eindjes aan elkaar te knopen: je hebt immers niet altijd een project lopen. Pensioen opbouwen is nog moeilijker wegens de vaak verbrokkelde loopbaan. Tijdelijke armoede  kan het resultaat zijn. De vroegere Acteurspenning was bedoeld om acteurs dan te helpen met een financiĆ«le tegemoetkoming.

Die rol wordt nu overgenomen door het Norma Joossens fonds. 

Voor meer info:  Norma Joossens Fonds